Podzemní plastové samonosné bez obetonování

Podzemní plastové samonosné jímky, nádrže, zásobníky na dešťovou vodu Carat a Platin

Nejčastěji používaným typem zásobníku, pro sběr dešťové vody jsou podzemní plastové samonosné nádrže na dešťovou vodu, zásobníky a jímky na dešťovou vodu. Jsou buď válcovité a to Carat a nebo placaté a to Platin, ty se dají použít i při zabudování ve skalnatém prostředí díky své nízké světlé výšce.

Velkou výhodou oproti nadzemním zásobníkům je stálá teplota vody a tím i vyžší kvalita vody bez mikroorganismů. Dále se také nemusí zazimovávát. Volba velikosti nádrže závysí na ploše stěchy, ale doporučujeme zvolit větší zásobník, protože dešťová voda je alternatyvní zdroj a v období sucha není přísun vody.

Plastové samonosné jímky není třeba obetonovávat, jsou žebrované a tím se tlak na její plochu rozkládá. Nejdůležitější při instalaci je přesně vykopaná jámy pro uložení zásobníku. Při přesné hloubce výkopu si nádrž nemůže nijak sednnout a přívodové trubky se dají insatlovat přesně v předepsaném sklonu. Po usazení nádrže do jámy se jímka napustí do 1/3 vodou, aby si sedla a roztáhla se. Po té se provádí postupné zasypávání a hutnění terénu viz. návody k instalaci příloha pdf.

Plastové samonosné jímky na dešťovou vodu, zásobníky a nádrže na dešťovou vodu se dají využít ke sběru dešťové vody, ale také k vytvoření přečerpávací sestavy vody s vrtané studny. Dále se využívají pro zavlažování zahrady, k využití vody v domě, nebo jako retenční nádrže před vsakování vody.

Koncový zákazník či odběratel si může v eshopu: www.eco-aqua-shop.cz vybrat s různých typů podzemních nádrží, dle své potřeby s ohledem na místo insatlace. V eshopu najdete i široké množství příslušenství k nádržím.